چهارشنبه, 19 آذر 1393 00:00

 

 

 

 

اکسین ها 

 

 

سیتو کینین ها

 

 

 

 

 

 

 

 پاکلوبوترازول یکی از کارامد ترین تنظیم کننده های رشد به حساب می آید. این ماده با تنظیم سنتز هورمونهای دیگر بخصوص جیبرلین به عنوان بازدارنده رشد عمل کرده و گیاه را در برابر انواع تنش های محیطی و غیر محیطی مقاوم مینماید.بعضی از کاربردهای تجربه شده پاکلوبوترازول عبارتند از:

1-افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هایی مانند: سرما،گرما،خشکی،بی آبی،آلودگی هوا ،شوری،کمبود نیتروژن،اشعه ماورابنفش،شوک انتقال نشاءو...

2-کاهش تعداد دفعات چمن زنی در انواع گیاهان چمنی.

3-آفزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مثل کاتالاز و....

4-افزایش پرولین و کلروفیل.

5-کاهش رشد شاخه در سیب ،گیلاس،شلیل،هلو،آلو،زردآلو و ...

6-کاهش تعرق ،کاهش سطح برگی و افزایش مقاومت روزنه ای.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Read 53611 times Last modified on شنبه, 15 اسفند 1394 15:33