گیاه و قارچ

این کیت جهت استخراج DNA  از گیاه ، قارچ ، کمپوست ، ادرار حیوانات کاربرد دارد. روش استخراج ستونی بوده ودر بسته های

ده،پنجاه و دویست و پنجاه تستی آماده تحویل میباشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و پروتکل کیت با ما تماس بگیرید.