پلاسما

ویژگی کیت

  • تخلیص سریع DNA گردشی(circulating DNA) از پلاسما وسرم
  • ایده آل برای تجزیه وتحلیل DNA جنین از پلاسمای مادر
  • ایده آل برای تشخیص نشانگرهای تومور در پلاسما

     برای دریافت پروتکل واطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.