استخراج DNA از بافت

 

کیت استخراج DNA  از بافت

 

این کیت دارای یک پروتکل استاندارد برای بافت انسانی و حیوانی وسلولهای کشت شده  می باشد.

همچنین کیت مزبور دارای پروتکل هایی برای موارد زبر می باشد:

 

 • دم موش و رت
 • باکتری
 • مخمر
 • لکه خون خشک شده
 • DNA ژنومی و ویروسی از نمونه های خونی
 • ریشه های مو
 • بافت پارافینه
 • DNA ژنومی از مدفوع
 • DNA ویروسی از مدفوع
 • support protocol for detection of mycobacterium tuberculosis or Legionella pneumophila in sputum or Bronchoalveolar lavage.

 

 • تعیین باکتری های EHEC در غذا (مانند شیر تازه گاو).
 • تخلیص DNA باکتریایی (مانند  Chlamydia trachomatis ) از کشت ها ،مایعات بیولوژیکی ،نمونه های کلینیکی.
 • تخلیص DNA باکتریایی (مانند Borrelia burgdorferi) در ادرار
 • تخلیص DNA ویروسی (مانند CMV) در ادار
 • تخلیص DNA  ژنومی از حشرات
 • تخلیص DNA ژنومی از سواب های دندانی
 • تخلیص DNA ژنومی از سواب های بوکال

 

این کیت در اندازه های  ده ،پنجاه و دویست و پنجاه تستی قابل اراِیه میباشد.

 جهت اطلاعات بیشتر ودریافت پروتکل مصرف با ما تماس بگیرید.