نام مادهنام فارسیاسامی دیگرCAS Numberمقادیر قابل فروش
Abscisic acidاسید آبسیزیک4375-45-225 و 100 میلی گرم
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance ACES
Acetamide
Acetanilide
(Acetic acid (glacialاسید استیک گلاسیال64-19-7یک لیتر به بالا
Acetone
Acetone HPLC
Acetonitrile
Acetonitrile HPLC
Acetosyringone
Acetylacetone
4Acetylbenzoic acid
Acetyl chloride
Acetylcholine chloride
Acetylcholinesterase
Acetylenediurea
N-Acetyl-L-cysteine
Acetylthiochline iodide
Acrylamide for electrophoresis
Acrylamide
Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether)
Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether)
Acryloyl chloride (stabilised with phenothiazine)
Actinomycine D
Adenine
Adenine 98%
Adenosine
Adipic acid
Adipoyl chloride, 98.0% (=Adipoyl dichloride)
adipoyl chlorid
Adipoyl chloride, 98.0% (=Adipoyl dichloride)

Adonitol
Bentonite بنتونیت Montmorillonite 1302-78-9از 25 گرم تا یک کیلوگرم
Bromothymol blueبرموتیمول بلو76-59-5به مقدار دلخواه
Chitosanکیتوسان ، چیتوسان9012-76-4به مقدار دلخواه
N-(2-Chloro-4-pyridyl)N′-phenylureaسی پی پی یو ، فورکلرورفنورونCPPU ,Forchlorfenuron68157-60-8 100 میلی گرم تا 1گرم
Cyanocobalamin سیانوکوبالامین ، ویتامین B12Vitamin B1268-19-9100 میلی گرم به بالا
Doxorubicin hydrochlorideدوکسوروبیسین هیدروکلرایدDOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride25316-40-95 میلیگرم به بالا
EDTA disodium salt dihydrateا.د.ت.ا دو سدیم دو آبهTitriplex® III ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate6381-92-6به مقدار دلخواه
Guaiacolگاباکول 2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether90-05-15 گرم به بالا
Guanidine thiocyanate گوانیدین تیوسیانات593-84-0به مقدار دلخواه
Iron(III) chloride hexahydrateکلرید آهن(3)-6آبهFerric chloride hexahydrate10025-77-1به مقدار دلخواه
Manganese(II) chloride tetrahydratکلرید منگنز 4آبه13446-34-9به مقدار دلخواه
Mitomycin C میتومایسین سی 50-07-71 میلی گرم به بالا
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance ام ای اسMES buffer145224-94-85گرم تا 500 گرم
Pectinase پکتیناز 1302-78-9100 میلی گرم
1گرم
Phenolphthaleinفنل فتالئین77-09-8به مقدار دلخواه
Pyridine پیریدین110-86-1100 میلی لیتر تا 25 لیتر
Sodium alginateسدیم آلژینات ، سدیم آلجینات ،آلژنیک اسید سدیم سالتAlginic acid sodium salt9005-38-3از 5 گرم به بالا
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate سدیم دی هیدروژن فسفات دوآبه ، سدیم هیدروژن فسفات مونو بازیک دو ابهSodium phosphate, monobasic dihydrat13472-35-050 گرم به بالا
Sodium molybdate dihydrateمولیبدات سدیم دو آبه10102-40-6از 10 گرم تا یک کیلوگرم
Thiamine hydrochlorideتیامین هیدروکلراید ، ویتامین B1Vitamin B167-03-8از 5 گرم به بالا
Thymol blueتیمول بلومعرف PH76-61-9به مقدار دلخواه
Tween 20 توئین 20Polyoxyethylene sorbitanmonolaurate9005-64-5به مقدار دلخواه
Tween 80توئین 80Polyoxyethylene sorbitan monooleate9005-65-6به مقدار دلخواه
Urethaneاوره تان Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane51-79-6به مقدار دلخواه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *