متفرقه

پوتریسین  

Putrescine

این هورمون جزء دسته پلی آمین هاست .و فروش از یک گرم تا 250 گرم  میباشد.

پوتریسین هیدروکلراید

Putrescine hydrochloride

این هورمون جزء دسته پلی آمین هاست .و فروش در بسته های 1 گرم تا 25 گرم میباشد.  

اسپرمین

Spermine

این هورمون جزء دسته پلی آمین هاست .و فروش  یک گرم 5 گرم  میباشد.

اسپرمیدین

Spermidine

این هورمون جزء دسته پلی آمین هاست .و فروش  یک گرم 5 گرم  میباشد.

پاکلوبوترازول 

 Paclobutrazol   

یکی از کاربردهای این هورمون کاهش رشد رویشی و افزایش رشد زایشی میباشد و از حداقل فروش آن یک گرم میباشد.

مالئیک هیدرازید 

Maleic hydrazide

در دسته علف کش ها جای میگیرد و بیشتر در کنترل چمن کاربرد دارد.

تیدیازورون 

Thidiazuron(TDZ)

این هورمون بیشتر در کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اپی براسینولید 

Epibrassinolide

این هورمون بیشتر در کارهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *